Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Themajaar 2017

Themajaar 2017

Emoties

We leven in woelige tijden en ook in onszelf kan het er woelig aan toegaan. Die ervaring is van alle tijden en culturen. Verstoren emoties ons leven of zijn ze een bron van wijsheid? Hoe vinden mensen een balans in die veelheid aan emoties?
Wijsgerige en spirituele tradities in Oost en West hebben hierover nagedacht.  In de stoa komt het erop aan je verstand niet door hartstochten te laten beheersen. Bij Aristoteles gaat het erom een midden te vinden tussen tegenstrijdige emoties en van daaruit aan te voelen wat juiste en verstandige keuzes zijn.

Als reactie op de verregaande disciplinering waar onze huidige maatschappij om vraagt, kent het westerse denken ook de roep om een mateloos gepassioneerd leven, zoals bij Nietzsche en sommige hedendaagse denkers. Ook in oosterse denktradities vinden we een verwant spanningsveld. Het confucianisme legt de nadruk op ritueel en beheersing, het taoïsme dan weer op spontaniteit. De Boeddha kenschetste zijn pad als een middenweg tussen hedonisme en ascese.

Iedere cultuur heeft zich op een of andere manier hierover moeten bezinnen. De globalisering en de confrontatie met andere culturen maken al deze vragen actueler dan ooit.
In deze reeks benaderen we dit thema vanuit een breed scala aan invalshoeken.  


  • 18/03/2017 - 10:00
    Dankbaarheid

    prof.dr. Paul Van Tongeren

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...