Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Passies en rede in de Schotse verlichting

prof.dr. Willem Lemmens

Willem Lemmens is hoogleraar moderne filosofie en ethiek aan de Universiteit  Antwerpen. Sinds 2015 is hij hoofd van het departement filosofie. Hij is tevens lid van het uitvoerend comité van de Hume Society en sinds 2014 lid van de Nationale Raad voor Bio-ethiek van België.

Hij studeerde filosofie en culturele antropologie aan de KULeuven, waar hij in 1997 doctoreerde met een proefschrift Passies en morele sensibiliteit: David Hume als filosoof en moralist.

Willem Lemmers is ook voorzitter van het Pieter Gillis Centrum, dat samenwerkt met SCFA.

Hij redigeerde verschillende boeken over Hume, Hobbes, Charles Taylor en over tragedie en ethiek en religieuze emoties. Hij vertaalde i.s.m. Walter Van Herck Hume’s National History of Religion naar het Nederlands (De natuurlijke geschiedenis van de religie. Baarn, Agora,1999). Samen publiceerden ze eveneens de essaybundel Religious Emotions: some Philosophical Explorations (Cambridge Scholars Publishing, 2008).

Naast talrijke bijdragen in boeken, publiceerde hij artikels in Tijdschrift voor filosofie, Ethische perspectieven, Aufklärung und Kritik, Ideas y Valores, Journal of Philosophy and Theology, Journal of Scottish Philosophy, Canadian Journal of Philosophy, Journal of Bioethical Inquiry, British Medical Journal.

Inschrijven voor 2017
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...