Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Wegwijzers in de wereldfilosofie

Het model van Ulrich Libbrecht

De School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen heeft als doel cursisten in contact te brengen met filosofische tradities uit gans de wereld. Omdat deze diversiteit complex is, ontwikkelde haar stichter, prof.em. Ulrich Libbrecht, een model dat de grote verschillen in kaart brengt en op die manier oriëntatie en inzicht biedt in de grote rijkdom van levensbeschouwelijke diversiteit.

In dit seminarie bestuderen we de landkaart vooraleer we op stap gaan. We kijken welke verhouding tot de werkelijkheid er aan de basis ligt van de verschillende filosofieën en welke gevolgen dit heeft voor de interpretaties van leven en werkelijkheid en voor de levenshouding die hieruit voortkomt. Op die manier worden we ingeleid in de methode van comparatief denken die aan de basis ligt van deze school en die ons kan helpen om zelf de vergelijkingen te maken tussen de verschillende filosofische standpunten die in de cursussen aan bod komen.

MA Els Janssens

Els Janssens specialiseert zich in de comparatieve filosofie van prof.dr. Ulrich Libbrecht en is bestuurslid van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen. 

Ze studeerde literatuurwetenschap en niet-westerse wijsbegeerte en is master of arts. Ze is als docente tekstanalyse verbonden aan de opleiding drama van het Lemmensinstituut (LUCA School of Arts).

Samen met Ulrich Libbrecht en Heinz Kimmerle publiceerde ze Filosofie zonder grenzen (Garant, 2016).

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...