Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

De les van Vrouw Yu

Over taoïsme, verlichting en hoe ze te bereiken

Bij ‘verlichting’ in de Chinese levensbeschouwelijke context denkt men wellicht in de eerste plaats aan het boeddhisme. Maar ook in het taoïsme is de verlichtingsgedachte aanwezig, meer bepaald als onderdeel van een leerproces dat voert naar inzicht in, en eenwording met, de dao, de Weg. We zullen samen een aantal fragmenten uit Laozi’s Daode jing en de Zhuangzi bestuderen. Deze teksten geven niet alleen een idee van het belang van de verlichting in het taoïsme, maar tonen ook de weg ernaartoe. Erg boeiend is onder meer dat we via de verlichting op een nieuwe, verfrissende manier zullen kennismaken met een aantal cruciale waarden van het taoïsme.

dr. Jan De Meyer

Jan De Meyer (1961) studeerde sinologie aan de Universiteit Gent en aan de Fudan Universiteit te Shanghai. Hij promoveerde in 1992 op een proefschrift over de politieke filosofie van Luo Yin (833-910), die stelde dat taoïsme en confucianisme in essentie één zijn. Zijn onderzoek naar het taoïsme van de Chinese middeleeuwen culmineerde in de publicatie van Wu Yun’s Way. Life and Works of an Eighth-Century Daoist Master (Leiden: Brill, 2006). Jan De Meyer was verbonden aan de universiteiten van Gent en Leiden, en hij was gastprofessor aan de KU Leuven.

Sinds 2007 combineert hij zelfstandig onderzoek (momenteel over het taoïsme in de zuidwestelijke Chinese provincie Yunnan) met literair vertaalwerk. Zo vertaalde hij de klassieke taoïstische werken Liezi en Wunengzi (Amsterdam: Augustus, resp. 2008 en 2011). In 2009 schreef hij Leyuan. De tuin van het geluk (Amsterdam: Augustus). Eind 2018 verschijnt zijn boek over de taoïstisch geïnspireerde schilder- en levensfilosofie van de excentrieke kunstenaar Shitao (c. 1640-c. 1710).

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...