Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Van de Quakers tot de selfie

Korte geschiedenis van de westerse Verlichting

prof.dr. Herman De Dijn

Prof. Herman De Dijn is emeritus gewoon hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij publiceerde vooral over Spinoza en Hume en over de relatie tussen moderniteit en post- of laatmoderniteit.

Recente essays: Vloeibare waarden. Politiek, zorg en onderwijs in de laatmoderne tijd, Pelckmans & Klement, 2014; Drie vormen van weten. Over ethiek, wetenschap en moraalfilosofie, Polis, 2017.

www.hermandedijn.be

 

Inschrijven voor 2017
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...