Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Moderne westerse filosofie 2

Verlichting en secularisering

De eerste Verlichtingsdenkers zijn nog zeer sterk religieus. Maar geleidelijk tekent zich in het moderne denken een tendens af in de richting van wat sociologen een ‘differentiëring’ noemen. Vanaf de achttiende eeuw wordt de hele cultuur niet langer beheerst door de religie; gaandeweg zullen het politieke, het economische en het wetenschappelijke domein zich losweken uit de religieuze invloedssfeer. De wederwaardigheden van deze evolutie gaan we na aan de hand van het denken van Thomas Hobbes, Blaise Pascal, John Locke en David Hume (met een zijsprong naar William Shakespeare). Samen met David Hume, de sceptische denker van de Verlichting, zal Jean-Jacques Rousseau, de eerste grote denker van de Romantiek, een enorme invloed uitoefenen op het gedachtegoed van de belangrijkste denker van de Verlichting, Immanuel Kant.      

prof.dr. Guy Vanheeswijck

has a doctorate in philosophy and Germanic philology degree. He is a professor at the UA, professor at the KUL and former president of the Center Pieter Gillis, where our school cooperates.

Among other things, the editor of Striving and editor (Ger Groot) of the read out philosophers .

Main publications (in book form): 

  • Metaphysics as a historical discipline. The timeliness of RGCollingwoods 'reformed' metaphysics . Van Gorcum, Assen / Maastricht, 1993, pp 194. 
  • Laugh at the world. Sleepers in European thinking . Pelckmans / DNB, Kapellen, Cook Agora, Kampen, 1993, pp 212. (second edition, 1995) 
  • About metaphysics. RGCollingwoods An Essay on Metaphysics . Translated, initiated, annotated and provided with a final essay. Agora Edition. Cook Agora, Kampen / Pelckmans, Kapellen, 1996, 137 pp. *
  • Between breakdown and build-up. Christianity in a postmodern age . Series: Explorations. Altiora, Averbode / Ten Have, 1997, 80 pp.
  • Dionysus or the crucified. Friedrich Nietzsche vs. René Girard on the core of Christianity . Pelckmans, Kapellen, 2001, 128 pp. (In S.Latré) 
  • Beyond the discomfort. Resentment and Christianity . Davidsfonds, Leuven, 2002, 184 p. 
  • Tolerance and active pluralism. Rejected the legacy of Erasmus, Morus Easy Diver Tourbillon replica and Gillis. Klement / Pelckmans, 2008.
  • The wire of Penelope  Polis 2016

Inschrijven voor 2017
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...