Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Verlichting in de antieke periode (werktitel)

prof.dr. Danny Praet

studeerde klassieke filologie en wijsbegeerte aan de Universiteit Gent, waar hij als hoogleraar verbonden is aan de vakgroep wijsbegeerte. Hij doceert antieke wijsbegeerte, antieke godsdiensten en geschiedenis van het christendom. Met een internationaal team bestudeert hij en geeft hij opnieuw het verzameld werk uit van de Gentse geleerde Franz Cumont (1868-1947) die met "Lux Perpetua" en "Recherches sur le Symbolisme Funéraire des Romains" standaardwerken schreef over de filosofische en religieuze opvattingen over leven en dood in de Romeinse periode.

Inschrijven voor 2017
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...