Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Verlichte autoriteit en autoritaire verlichting

Het onderzoek naar (de legitimiteit) van autoriteit werd sterk beïnvloed door het werk van Max Weber. Hij noemde autoriteit ‘gelegitimeerde macht’ en meende dat er vier legitimiteitsgronden waren van autoriteit: gewoonte, affectiviteit, waardenrationaliteit en doelrationaliteit. Hoe dor deze indeling op het eerste zicht ook moge lijken, zij biedt een voortreffelijk uitgangspunt voor een cultuursociologische analyse van de betekenisverschuiving, de afbrokkeling zeggen sommigen, waaraan ‘autoriteit’ onderhevig is. Centraal in die analyse staat het waarde-begrip. Daarvan vertrekkend, proberen we een antwoord te geven op volgende vragen: 

a)    Hoe kunnen we, zonder pedant te worden, in de terminologische rommelboel die bestaat rond het begrip ‘autoriteit’ enige klaarheid verschaffen?

b)    Wat gebeurt er met op waarden en traditionele instituties gebaseerde autoriteit in een wereld van organisaties, techniek en wetenschap? 

c)    Hoe valt, bij wijze van toepassing, het tanend gezag van ‘de intellectueel’ te verklaren? 

prof.dr. Walter Weyns

doceert algemene en theoretische sociologie, en cultuurkritiek aan de Universiteit Antwerpen. Hij schreef over diverse cultuurtheoretische en wijsgerig sociologische thema’s en publiceerde o.a. De sociologie van Jürgen HabermasHet tijdperk van de maatschappijHet geval Canetti. Recent redigeerde hij met Annemarie Estor en Stijn Geudens de bundel Marktisme.

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...