Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Indiase filosofie 3

Het boeddhisme van het kleine en het grote voertuig

Als vervolg op de behandeling van het oudste boeddhisme in het eerste jaar wordt nu ingegaan op de latere ontwikkelingen van het boeddhistisch denken in India. We zien daarbij hoe het boeddhisme vanuit zijn meditatieve praktijk telkens weer kritisch stelling neemt tegen fixatietendensen binnen de eigen traditie. Allereerst komen de pogingen aan de orde die in de scholen van het z.g. 'Kleine Voertuig' werden gedaan om zo radicaal mogelijk de vergankelijkheid van alles te denken. Daarna gaan we in op een tekst van Någårjuna, waarin deze de betekenis en strekking van zijn filosofie of anti-filosofie van de 'leegte' uitlegt. Någårjuna geldt als de grootste denker van het Boeddhisme. Hij speelde een belangrijke rol in het denken van het 'Grote Voertuig' in India en zijn invloed reikt tot in het Chinese en Japanse zen-boeddhisme. Vervolgens bekijken we de overgang naar het z.g. 'Grote Voertuig' met zijn grotere nadruk op mystieke ervaring en op de rol van de Bodhisattva. In het kader van de verhouding tussen de verschillende 'voertuigen' komt ook het verhaal over een 'verloren zoon' uit het Lotus-sútra aan de orde

dr. Bruno Nagel

studeerde filosofie, theologie en godsdienstwetenschappen te Zwolle en Nijmegen en Indo-iraanse talen en culturen te Utrecht.

Hij was docent vergelijkende wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef een proefschrift over de Indische wijsgeer Abhinavagupta, publiceerde artikelen over hindoeïstische en boeddhistische wijsbegeerte, en ook over Meister Eckhart, onder meer in verhouding tot het zen-boeddhisme.
Hij was ook (mede-)redacteur van drie wijsgerige bundels over thematieken rond metafysica, spiritualiteit en transcendentie en hij was redacteur van de rubriek ‘Comparatieve filosofie’ in het tijdschrift ‘Filosofie’ dat uitgegeven wordt bij Garant.
Hij leverde een belangrijke bijdrage aan het boek 25 eeuwen Oosterse filosofie (Boom 2003). Het deel over India werd door hem geredigeerd.
Hij maakte deel uit van het redactieteam van het boek ‘Wereldfilosofie’ (2010) en schreef het hoofdstuk over ‘Indiase filosofie’ en over ‘Schopenhauer en India’.

Zijn voornaamste aandacht gaat uit naar het grensgebied van filosofie en spiritualiteit. Met name van het boeddhisme verwacht hij op dit gebied verhelderende inzichten en impulsen.

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...