Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Indiase filosofie 4

Filosofische stromingen in het hindoeïsme

Na een algemene karakterisering van centrale thema's in de filosofie van het Hindoeïsme gaan we in op de zes klassieke hoofdrichtingen van de hindoeïstische filosofie, die voor een deel voortbouwen op het denken van de oude Upanisaden (zie eerste jaar). In het bijzonder maken we kennis met de karakteristiek Indische 'dualistische' bevrijdingsleer van het Såmkhya en met de 'niet-dualistische' visie van de Advaita Vedanta. Vervolgens worden fragmenten uit de Bhagavad Gitå besproken, een van de centrale teksten van het Hindoeïsme. De Bhagavad Gitå verbindt het Såmkhya-denken met een theïstisch perspectief en brengt de wegen van het handelen (karma), van de kennis (jååna) en van de liefdevolle overgave (bhakti) bij elkaar. Via een videofragment uit de bewerking van het epos Mahåbhårata wordt iets zichtbaar gemaakt van de dramatische setting van de Bhagavad Gitå. Ook wordt ingegaan op een tekst van de grote Vedanta-leraar Shankara (8e eeuw na Chr.), waarin invloeden van Såmkhya (Yoga) opgenomen worden in het perspectief van de advaitische eenheid van alles in het 'Zelf' (Åtman), dat Brahman is.

dr. Bruno Nagel

studeerde filosofie, theologie en godsdienstwetenschappen te Zwolle en Nijmegen en Indo-iraanse talen en culturen te Utrecht.

Hij was docent vergelijkende wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef een proefschrift over de Indische wijsgeer Abhinavagupta, publiceerde artikelen over hindoeïstische en boeddhistische wijsbegeerte, en ook over Meister Eckhart, onder meer in verhouding tot het zen-boeddhisme.
Hij was ook (mede-)redacteur van drie wijsgerige bundels over thematieken rond metafysica, spiritualiteit en transcendentie en hij was redacteur van de rubriek ‘Comparatieve filosofie’ in het tijdschrift ‘Filosofie’ dat uitgegeven wordt bij Garant.
Hij leverde een belangrijke bijdrage aan het boek 25 eeuwen Oosterse filosofie (Boom 2003). Het deel over India werd door hem geredigeerd.
Hij maakte deel uit van het redactieteam van het boek ‘Wereldfilosofie’ (2010) en schreef het hoofdstuk over ‘Indiase filosofie’ en over ‘Schopenhauer en India’.

Zijn voornaamste aandacht gaat uit naar het grensgebied van filosofie en spiritualiteit. Met name van het boeddhisme verwacht hij op dit gebied verhelderende inzichten en impulsen.

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...