Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Moderne westerse filosofie 1

Humanisme en rationalisme.

Traditioneel wordt het begin van de moderne filosofie en de moderne Europse cultuur gesitueerd tijdens de overgang van de zestiende naar de zeventiende eeuw. De naam van Ren Descartes wordt dan graag met deze overgang verbonden. Hij is de eerste van de drie grote metafysici-mathematici (naast Descartes, Spinoza en Leibniz) die tijdens de zeventiende eeuw het gezicht van de moderne filosofie zullen vorm geven. In feite is dit slechts de tweede geboorte van het moderne Europa. En eeuw voor de rationalisten op het toneel verschenen, stonden de humanisten (Erasmus, Morus, Montaigne,...) aan de wieg van de moderniteit. Kennis over deze eerste, humanistische geboorte van de moderniteit - vaak vergeten in de geschiedenis van de filosofie -is even noodzakelijk als die over de tweede, rationalistische geboorte om de hedendaagse cultuur te kunnen verstaan.

prof.dr. Guy Vanheeswijck

has a doctorate in philosophy and Germanic philology degree. He is a professor at the UA, professor at the KUL and former president of the Center Pieter Gillis, where our school cooperates.

Among other things, the editor of Striving and editor (Ger Groot) of the read out philosophers .

Main publications (in book form): 

  • Metaphysics as a historical discipline. The timeliness of RGCollingwoods 'reformed' metaphysics . Van Gorcum, Assen / Maastricht, 1993, pp 194. 
  • Laugh at the world. Sleepers in European thinking . Pelckmans / DNB, Kapellen, Cook Agora, Kampen, 1993, pp 212. (second edition, 1995) 
  • About metaphysics. RGCollingwoods An Essay on Metaphysics . Translated, initiated, annotated and provided with a final essay. Agora Edition. Cook Agora, Kampen / Pelckmans, Kapellen, 1996, 137 pp. *
  • Between breakdown and build-up. Christianity in a postmodern age . Series: Explorations. Altiora, Averbode / Ten Have, 1997, 80 pp.
  • Dionysus or the crucified. Friedrich Nietzsche vs. René Girard on the core of Christianity . Pelckmans, Kapellen, 2001, 128 pp. (In S.Latré) 
  • Beyond the discomfort. Resentment and Christianity . Davidsfonds, Leuven, 2002, 184 p. 
  • Tolerance and active pluralism. Rejected the legacy of Erasmus, Morus Easy Diver Tourbillon replica and Gillis. Klement / Pelckmans, 2008.
  • The wire of Penelope  Polis 2016

Inschrijven voor 2017
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...