Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Comparatieve filosofie 5

Libbrechts analyse van de levensbeschouwelijke diversiteit

Prof.dr. Ulrich Libbrecht bestudeert de levensbeschouwingen die zich over heel de wereld ontwikkelen. Hierin ziet hij constanten die zich in drie sterk van elkaar verschillende wereldbeeldtypen onderscheiden. Deze brengt hij onder in drie submodellen: naturaliteit, rationaliteit en mysticiteit. In de dieptestructuur herkent hij drie basisrelaties die de verhouding van de mens tot zijn omgeving bepalen. Deze herkennen we in de eerste plaats in de verschillende filosofische tradities maar ook in onszelf en in onze eigen cultuur. Zo wordt de dieptestructuur van de levensbeschouwelijke diversiteit niet alleen een instrument om aan comparatieve filosofie te doen maar dient ze ook om inzicht en begrip te ontwikkelen in de verschillende manieren waarop wij en anderen in het leven staan.

Vanuit de drie verschillende basisrelaties waarin subject en object zich tot elkaar verhouden, stellen we  de fundamentele vragen naar het wezenlijke (ontologie), de kennis (epistemologie), tijd, ruimte, beweging, causaliteit, communicatie, religie en sociale waarden en we kijken hoe deze de concrete levensfilosofie bepalen. De antwoorden komen uit verschillende filosofische tradities en worden vanuit hun essentie met elkaar vergeleken. Tot slot kunnen we ons hierbij afvragen of deze radicaal verschillende antwoorden kunnen geïntegreerd worden tot een ruimer en dieper wereldbeeld of zelfs tot een wereldfilosofie.

Deze cursus kan als inleiding op of als uitdieping van het model van Libbrecht gevolgd worden.

MA Els Janssens

Els Janssens specialiseert zich in de comparatieve filosofie van prof.dr. Ulrich Libbrecht en is bestuurslid van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen. 

Ze studeerde literatuurwetenschap en niet-westerse wijsbegeerte en is master of arts. Ze is als docente tekstanalyse verbonden aan de opleiding drama van het Lemmensinstituut (LUCA School of Arts).

Samen met Ulrich Libbrecht en Heinz Kimmerle publiceerde ze Filosofie zonder grenzen (Garant, 2016).

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...