Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Comparatieve filosofie 6

Libbrechts model voor comparatieve filosofie toegepast op religie en mystiek

Religie bepaalt in heel wat culturen het wereldbeeld of laat er (soms onzichtbare) resten in na. Daarom is het interessant om binnen de comparatieve filosofie de filosofische basisuitgangspunten in de verschillende religies met elkaar te vergelijken.

Vanuit deze studie van de verschillende tradities stelt U. Libbrecht zich ook de vraag wat religie in wezen is. Is er in de uiteenlopende culturele uitingen een gemeenschappelijke kern aanwezig? Deze vindt hij terug in de mystiek die zich in de verschillende tradities ontwikkeld heeft en die onder de verschillen in leer en symboliek een universele  ervaringskern uitdrukt. Tot slot stelt hij zich de vraag of het mystieke (het gegrepen worden door het bestaansmysterie) eigen is aan de mens en hoe we dit in een geseculariseerde wereld tegemoet kunnen komen.

In deze cursus gebruiken we het model voor comparatieve filosofie van U. Libbrecht om de religieuze diversiteit in kaart te brengen. Daarnaast trachten we zicht te krijgen op de mystieke ervaring via Libbrechts analyse van verschillende mystici en via poëzie.

Deze cursus is ook een gelegenheid om Libbrechts model te leren gebruiken in een bepaald domein van de comparatieve filosofie. Het is niet overlappend met de voorgaande cursussen in 2015-2016.

MA Els Janssens

Els Janssens specialiseert zich in de comparatieve filosofie van prof.dr. Ulrich Libbrecht en is bestuurslid van de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen. 

Ze studeerde literatuurwetenschap en niet-westerse wijsbegeerte en is master of arts. Ze is als docente tekstanalyse verbonden aan de opleiding drama van het Lemmensinstituut (LUCA School of Arts).

Samen met Ulrich Libbrecht en Heinz Kimmerle publiceerde ze Filosofie zonder grenzen (Garant, 2016).

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...