Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Recent nieuws


Centrum Pieter Gillis

 • 11de Pieter Gillis-lezing door Paul Scheffer 

  De uitgestelde doorbraak: pleidooi voor een nieuw sociaal contract

  Onze samenleving staat voor heel wat uitdagingen. Migratie, de vluchtelingencrisis, vergrijzing, secularisering, islam, identiteit – het zijn stuk voor stuk onderwerpen waarover hard gediscussieerd wordt. Er staat dan ook veel op het spel.

  Paul Scheffer gaat op zoek naar de nieuwe maatschappelijke breuklijnen en schetst de contouren van een nieuw sociaal contract waarop we onze samenleving verder kunnen uitbouwen.

  • Datum: 27 februari 2018 

  • Tijdstip: 20 - 22 uur 

  • Locatie: Universiteit Antwerpen, stadscampus, Hof van Liere - Prinsstraat 13 - 2000 Antwerpen (route: UAntwerpen, Stadscampus)

  • Inschrijven: via de website 
    

 • Tweespraken 2018

  Zin en onzin van de interreligieuze dialoog

 • Drie maandagen op rij krijgen twee sprekers een half uur het woord, daarna gaan ze met elkaar en het publiek in gesprek. Dit jaar staan de Tweespraken in het teken van de dialoog. 

  Nogal wat mensen hebben het idee dat de leefbaarheid van de samenleving onder druk staat. Terreur en de vluchtelingenproblematiek versterken die indruk. Anderen wijzen erop dat vooral nationalisme, populisme en allerlei vormen van discriminatie en vooroordelen het samenleven bemoeilijken.

  Om uit de impasse te komen, wordt vaak geopperd: ‘We moeten meer met elkaar praten. Laat ons in gesprek gaan met elkaar, luisteren en dialogeren over de verschillen heen.’ Deze tweespraken willen onderzoeken wat we van zo’n dialoog mogen verwachten, hoe dat kan functioneren, wat de misvattingen en de valkuilen kunnen zijn.

  • Maandag 5 maart 2018 - Zin en onzin van de interreligieuze dialoog.

   Marianne Moyaert (prof. Comparatieve Theologie en Hermeneutiek van de Interreligieuze Dialoog, VU-Amsterdam)
   Aaron Malinsky (Rabijn en deelnemer aan de interreligieuze trialoog in Antwerpen)

  • Maandag 12 maart 2018 - Uitwisseling & dialoog tussen Islam en Christendom in de Middeleeuwen.

   Danny Praet (prof. Middeleeuwse en antieke filosofie, UGent
   Inigo Bocken (prof. en dir. aan het Titus Brandsma Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen)

  • Maandag 19 maart 2018 - Dialoog versus polarisering? Op school en in de samenleving.

   Karin Heremans (dir. Atheneum Antwerpen en auteur van Mijn kleine Jihad) 
   Christophe Busch (directeur van het museum Kazerne Dossin in Mechelen)

 • Practisch:

  • Telkens 19u30 – 21u

  • Locatie: Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Rodestraat 14, Auditorium R007,

  • Deelname gratis

  • Inschrijven: via de website 


 

 

Inschrijven voor 2018
SCFA op Facebook

Column

MA Els Janssens

In memoriam Ulrich Libbrecht

Els Janssens MA

Op 15 mei 2017 overleed op 88-jarige leeftijd prof.em.dr. Ulrich Libbrecht. Hij was hoogleraar sinologie en comparatieve filosofie aan de KU Leuven. Na zijn emer ...


dr. Koenraad Elst

Moeder waarom sterven wij?

19 MEI 2017 Koenraad Elst (www.doorbraak.be)

Wegwijzer Ulrich Libbrecht

Op 10 juli 2008, toen Ulrich Libbrecht, mijn vereerde promotor in Sinologie, zijn ...