Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Kennismaken met SCFA


Recent nieuws


Overlijden prof. Libbrecht. Stichter en bezieler van onze school.

2017-05-17

Op 15 mei, overleed op achtentachtigjarige leeftijd em. prof. dr. Ulrich Libbrecht, stichter en bezieler van SCFA.

Als sinoloog en filosoof stond hij aan de wieg van een uniek gedachtegoed en het daaruit voortvloeiende concept van deze school. Als voorzitter en lesgever tekende hij niet enkel de krijtlijnen, maar droeg hij ook jarenlang bij aan de uitbouw van ons programma, met bijzondere aandacht voor het comparatieve denken. Vele cursisten, niet enkel binnen maar ook buiten SCFA, lieten zich door hem inspireren.

Wij zijn hem dankbaar voor de vele jaren van vruchtbare samenwerking en hopen met onze school de waarden waar hij voor stond, openheid van hart en geest, en wederzijds respect, ook in de toekomst verder te mogen uitdragen.

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 20 mei 2017.
Indien u uw medeleven wenst te betuigen aan de familie, kan u een bericht nalaten via Condoleance prof. dr. Ulrich Libbrecht bij Uitvaartzorg D’Hondt Oudenaarde.

Tijdens de cursusdag van 20 mei 2017 werd door prof. Verrycken hulde gebracht aan onze ere-voorzitter en was er de mogelijkheid om een rouwregister te ondertekenen. Dit laatste kan ook nog tijdens de volgende cursusdag op zaterdag 17 juni 2017

Inschrijven voor 2017
SCFA op Facebook

Column

prof.dr. Ulrich Libbrecht

 

"Ego  mundi civis esse cupio", "Ik wens een burger van de wereld te zijn" (Erasmus).  In Erasmus' tijd was de wereld niet veel meer dan West-Europa, met zijn homogene grieks-christelijke cultuur.& ...


prof.dr. Guy Vanheeswijck

Is een comparatieve studie van de vooronderstellingen van verschillende culturen volkomen nutteloos en betekenisloos? Of kan ze bijdragen tot wederzijds begrip in onze geglobaliseerde wereld? In dit artikel, dat de neerslag is van een lezing die h ...


prof.dr. Antoon Van den Braembussche

De geur van de roos. De uitdaging van de comparatieve filosofie. In zijn onvolprezen The Way of Zen, één van mijn lievelingsboeken eind jaren zestig, wijst Alan Watts erop dat Zen een manier van leven is en daarom moeilijk kan worden ...