Volgende zaterdagcursus


Volgende seminarie

SCFA nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Recent nieuws


Inleiding seminaries

Naast de gewone zaterdagcursussen organiseert SCFA jaarlijks een seminariereeks waarvan de onderwerpen aansluiten bij het themajaar.
Deze seminaries gaan door op andere zaterdagen dan de cursusdagen. In de seminaries staan tekstlezing en bespreking centraal.

Onder deskundige begeleiding maken de deelnemers kennis met grote filosofische teksten uit verschillende westerse en niet-westerse tradities. Door de kleinschaligheid en de interactieve lesmethode kunnen andere accenten worden gelegd dan tijdens de gewone zaterdagcursussen.

Voor cursisten van het themajaar vormen de seminaries een aanvulling en een verdieping, maar ook andere belangstellenden zijn welkom. Er wordt geen voorkennis gevraagd, enkel de bereidheid om de teksten zelf te laten spreken.

Inschrijven voor 2017
SCFA op Facebook

Column

prof.dr. Ulrich Libbrecht

 

"Ego  mundi civis esse cupio", "Ik wens een burger van de wereld te zijn" (Erasmus).  In Erasmus' tijd was de wereld niet veel meer dan West-Europa, met zijn homogene grieks-christelijke cultuur.& ...


prof.dr. Guy Vanheeswijck

Is een comparatieve studie van de vooronderstellingen van verschillende culturen volkomen nutteloos en betekenisloos? Of kan ze bijdragen tot wederzijds begrip in onze geglobaliseerde wereld? In dit artikel, dat de neerslag is van een lezing die h ...


prof.dr. Antoon Van den Braembussche

De geur van de roos. De uitdaging van de comparatieve filosofie. In zijn onvolprezen The Way of Zen, één van mijn lievelingsboeken eind jaren zestig, wijst Alan Watts erop dat Zen een manier van leven is en daarom moeilijk kan worden ...